Hannelore – Frank Krake

Zoals ik al vermeld heb in mijn vorige post is dit een heftig verhaal. Een zwaar boek, ook qua gewicht. Het heeft in totaal 480 pagina’s; 465 pagina’s het verhaal, en vanaf bladzijde 467 t/m 478 zijn de geraadpleegde bronnen en bladzijde 479 over een hulpvraag, en tenslotte pagina 480 is een blanke pagina. Hannelore is lid geweest van een sekte Gemeente Gods sinds zij nog 3 jaar oud was. De sekte is geleid door Sipke Vrieswijk en Aagje Folkerts, die zichzelf tot profeet en profetesse hebben genoemd. De helft van het verhaal speelt zich af binnen  de voormalige oud Katholieke klooster in Velddriel. De leden hebben veel geld ingestoken voor het klooster. Daar werden de leden gehersenspoeld door Sipke, die telkens Bijbelteksten gebruikte als wapen om zijn daden te rechtvaardigen. Sipke zorgde ervoor dat de gezinnen uit elkaar gingen; echtparen scheidden, kinderen scheidden van hun ouders. Read more