Hannelore – Frank Krake

Zoals ik al vermeld heb in mijn vorige post is dit een heftig verhaal. Een zwaar boek, ook qua gewicht. Het heeft in totaal 480 pagina’s; 465 pagina’s het verhaal, en vanaf bladzijde 467 t/m 478 zijn de geraadpleegde bronnen en bladzijde 479 over een hulpvraag, en tenslotte pagina 480 is een blanke pagina.

Hannelore is lid geweest van een sekte Gemeente Gods sinds zij nog 3 jaar oud was. De sekte is geleid door Sipke Vrieswijk en Aagje Folkerts, die zichzelf tot profeet en profetesse hebben genoemd. De helft van het verhaal speelt zich af binnen  de voormalige oud Katholieke klooster in Velddriel. De leden hebben veel geld ingestoken voor het klooster. Daar werden de leden gehersenspoeld door Sipke, die telkens Bijbelteksten gebruikte als wapen om zijn daden te rechtvaardigen. Sipke zorgde ervoor dat de gezinnen uit elkaar gingen; echtparen scheidden, kinderen scheidden van hun ouders.

In angst leefden de leden van Gemeente Gods, het invloed van Sipke was behoorlijk groot. Zijn woorden beheersten hun leven. Een gezond verstand zou tegen ze zeggen,’ga toch weg als hij je zo behandelt!’ Maar Julia Geerdink, de moeder van Hannelore, beslootte om de sekte te verlaten nadat zij een openbaring van Sipke heeft gehoord dat Heer Jezus hem duidelijk had gemaakt, dat Julia geen kind van God was en weinig kans had om dat ooit weer te worden. Julia begon haar leven weer op te pakken, zij deed ook aangifte bij de politie zodat zij Hannelore terug kon krijgen voordat zij 18 werd.

Over false profeet gesproken is het niet nieuws voor me. Ik heb al meerdere nieuws gelezen daarover. Onder andere een false pastoor in Indonesië die zichzelf de reïncarnatie van Jezus heeft geclaimd, is aangehouden voor (seksuele) misbruiken. Wat deze persoon had gedaan kan ik terug vinden in het verhaal over Sipke. Ook over de “sex party.”

Dit boek gaf me kippenvel, maar het gedeelte waar ik het meest kippenvel kreeg staat op bladzijde 441. Het gaat over de bekentenis en de rechtvaardigheid van Sipke, die luidt,

‘Ik ging als Profeet bij die meisjes binnen. Elk orgasme bracht me dichter bij God.’

De diagnose van de psyschiaters: “Er is een sprake van een zeer ernstige narcistische persoonlijkheidsstoornis met daaraan ondergeschikte psychopatiforme trekken. Hij is te beschouwen als psychotische prediker.”

Op mijn vorige post wist ik nog niet of ik dit boek zou aankondigen. Maar nu kan ik wel zeggen dat ik het wel aankondig om je wakker te schudden dat er ook sektes bestaan in Nederland. Het is ook een waarschuwing voor de gelovigen.

Over de boekomslag

De achterkant van het boek vind ik niet netjes. Zij hebben hun best om Hannelore’s haar te “bevrijden” van de achtergrond, maar nu lijkt het als een bezem, of een egel.

Hadden zij moeite gehad met het achtergrond van de lange synopsis dat zij hebben besloten om de trui van Hannelore uit te rekken? Dat weet ik niet, maar nu lijkt het alsof zij een groot lichaam heeft maar wel klein hoofd.

no title has been provided for this book
Hannelore groeide vanaf haar derde op in de sekte "Gemeente Gods', waar haar ouders actief lid van waren. Het leven speelde zich grotendeels af binnen de muren van een oud klooster in Nederland. Vijftien jaar lang werd ze gehersenspoeld en leefde ze in haar eigen wereld. De charismatische en zichzelf "Profeet 'noemende sekteleider Sipke Vrieswijk voerde met zijn partner Aagje een waar schrikbewind. Niemand was veilig. Toen het einde nabij leek "ontvoerden' ze Hannelore naar…